1000 drzew na minutę - 14.04.2017 r.

 -

W czwartek 13 kwietnia 2017 roku Wicestarosta Powiatu Goleniowskiego Tomasz Stanisławski wraz ze Skarbnikiem Powiatu Zbigniewem Mazurem, Sekretarzem Powiatu Anną Stępień-Buryszek oraz grupą pracowników Starostwa Powiatowego w Goleniowie wzięli udział w ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-promocyjnej "1000 drzew na minutę".

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących, czyli odnawianie oraz tworzenie nowych -  zalesianie, z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Co roku leśnicy w Polsce sadzą ok. 500 mln nowych drzew, to prawie 1000 drzew na minutę.

Akcję koordynowało Nadleśnictwo Kliniska, które w wyznaczonym miejscu przy Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Kliniskach przygotowało fragment lasu pod sadzenie dębów.

Serdeczne podziękowania dla Nadleśniczego Piotra Kmeta za zorganizowanie tego ciekawego wydarzenia.