BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ W KULICACH MOŻE JESZCZE W TYM ROKU ! - 05.01.2018 r.

 -

 Starosta Goleniowski Tomasz Kulinicz z radością informuje, iż w dniu dzisiejszym zostało wszczęte postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4305Z w miejscowości Kulice”.

  W ciągu najbliższych dni zostanie przesłana Umowa do Burmistrza Nowogardu – Roberta Czapli w sprawie chęci współpracy przy realizacji powyższego zadania, również z uwagi na fakt zabezpieczenia przez Radę Miejską w Nowogardzie na rok 2018 środków na wsparcie w formie dotacji ww. zadania. Warto nadmienić, iż sprawna i możliwa do rozpoczęcia jeszcze w tym roku realizacja tego zadania jest uzależniona od tego jaką decyzję podejmie Burmistrz Gminy Nowogard.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.01.2018r.

 W związku z powyższym liczymy na szybką i pozytywną odpowiedź ze strony Gminy, która umożliwi w najbliższym czasie ruszyć z realizacją długo wyczekiwanej przez mieszkańców inwestycji.