Certyfikat dla Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie w VII edycji programu INSTALIG dla szkół - 13.03.2017 r.

 -

W roku szkolnym 2016/2017 chętni uczniowie pod nadzorem nauczycieli języka angielskiego – pani Sabina Olech oraz pani Joanny Grzeszczuk poszerzają swoją wiedzę z języka obcego korzystając z platformy edukacyjnej „instaling.pl”.  Praca na platformie sprawia, że nauka słówek staje się skuteczniejsza i szybsza, a efekty są zauważalne na lekcjach.  Wraz z końcem lutego dobiegła końca VII edycja programu "Insta.ling", a na zakończenie nauczyciele oraz szkoły, które spełniły określone wymagania otrzymały certyfikaty.

Certyfikaty dla Nauczycieli i Szkół biorących udział w projekcie Insta.Ling to forma wyróżnienia za wdrażanie innowacyjnych technologii w nauczaniu języków.  Nauczyciel języka angielskiego, Sabina Olech spełniła kryteria dotyczące przydzielania słówek w systemie oraz miesięcznych ocen postępów uczniów, wymagane, żeby otrzymać Certyfikat Nauczyciela.  Od marca przystąpiliśmy do kolejnej edycji programu i liczymy na dalsze postępy uczniów.

Informację oraz zdjęcia otrzymaliśmy z Zespołu szkół nr 1 w Goleniowie.