ĆWICZENIA EWAKUACYJNE W ZESPOLE SZKÓŁ W GOLENIOWIE - 06.10.2017 r.

 -

   W dn. 03.10.2017r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół odbyły się ćwiczenia ewakuacji na wypadek pożaru w budynku szkoły. Tegoroczne ćwiczenia przeprowadzono przy współpracy Powiatowej Straży Pożarnej w Goleniowie. Po sprawnie przeprowadzonych działaniach symulacyjnych  i  ewakuacyjnych, korzystając z uprzejmości  przybyłych jednostek Straży Pożarnej , społeczność szkolna mogła z bliska podziwiać pojazdy oraz sprzęt gaśniczy. Dyrektor szkoły Wojciech Maciejewski oprowadził funkcjonariuszy Powiatowej Straży Pożarnej po budynku, zapoznał z topografią obiektu oraz specyfiką wyposażenia i działalnością szkoły. Ćwiczenia ewakuacyjne okazały się bardzo ciekawe, pełne wrażeń i pouczające.  Dziękujemy Powiatowej Straży Pożarnej za owocną współpracę.

Informacja ZSS w Goleniowie.