Dzień Językowy - 14.03.2017 r.

 -

7 marca 2017 kolejny już raz zorganizowany został w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie Dzień Języków.  Na początek uczniowie klas językowych – 3 LC i 2LC wysłuchali bardzo ciekawego wykładu na temat języka Internetu przygotowanego przez dr hab. Dorotę Kozaryn z Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego.  Gościliśmy także w naszej szkole drużyny ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych naszego powiatu, które brały udział w konkursach gramatyczno-leksykalnych z języka niemieckiego i angielskiego oraz w multimedialnym konkursie kulturoznawczym.  W sumie w konkursach wzięło udział 8 drużyn: Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Goleniowie, Gimnazjum nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Goleniowie, Gimnazjum nr 4 w Goleniowie, Gimnazjum im. Dywizjonu 303 w Stepnicy, Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów w Nowogardzie, 1 Liceum Ogólnokształcące im. ppor. Emilii Gierczak w Nowogardzie oraz dwie drużyny z Zespołu Szkół nr 1 – I Liceum Ogólnokształcące oraz Technikum Nr 1.

Ponadto hol szkoły zdobiła wystawa prac plastycznych na temat „Świat baśni i fantazji w literaturze angielskiej i niemieckiej”. Uczeń klasy 3LA przygotował także krótki film inspirowany filmem „Deadpool”. 

Rywalizacja była bardzo zacięta, a zawodnicy wykazali się naprawdę bardzo wysokim poziomem wiedzy.  Czas oczekiwania na wyniki szybko minął w miłej atmosferze przy słodkim poczęstunku.  Wysiłki wszystkich uczestników zostały docenione nagrodami sponsorowanymi przez wydawnictwa językowe: Macmillan, Oxford University Press oraz Pearson Longman.

Zapraszamy za rok!

Nagrody i wyróżnienia:

TESTY GRAMATYCZNO-LEKSYKALNE:
• Nagroda za najwyższy wynik w teście gramatyczno-leksykalnym z języka angielskiego – Aleksandra Lewandowska z Gimnazjum nr 4 w Goleniowie
• Nagroda za najwyższy wynik w teście gramatyczno-leksykalnym z języka niemieckiego –Marta Tapper z I Liceum Ogólnokształcącego w ZS nr 1 w Goleniowie

DRUŻYNOWY KONKURS JĘZYKOWY
• I miejsce (ex aequo) – drużyna z LO nr 1 w Nowogardzie oraz drużyna I LO w Goleniowie
• II miejsce – drużyna z Gimnazjum nr 4 w Goleniowie
• III miejsce – drużyna z Gimnazjum nr 2 w Goleniowie

KONKURS PLASTYCZNY
• I miejsce – Laura Jaśkiewicz, Gimnazjum nr 2 w Goleniowie
• II miejsce – Emilia Lieber, Gimnazjum nr 2 w Goleniowie
• III miejsce - Julita Żurek, Gimnazjum nr 4 w Goleniowie
• wyróżnienie za ciekawą technikę – Sylwia Pietrucha, Gimnazjum nr 4

KONKURS FILMOWY
• wyróżnienie – Karol Rogowski, ZS nr 1, I Liceum Ogólnokształcące

Informację oraz zdjęcia otrzymaliśmy z Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie.