I Przegląd Piosenki Bajkowej w Szczecinie - 12.09.2018 r.

 -

  W dniu 05 września 2018r. grupa teatralna z Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie uczestniczyła w I Przeglądzie Piosenki Bajkowej w Szczecinie, organizowanym przez Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej”.  Lubimy się śmiać i bawić.

Informacja oraz zdjęcia DPS Nowogard