I Sesja Rady Powiatu Goleniowskiego VI kadencji - 20.11.2018 r.

 -

  W dniu 20 listopada 2018 roku, odbyła się I Sesja Rady Powiatu Goleniowskiego VI kadencji. Posiedzenie rozpoczęto od wręczenia radnym zaświadczenia o wyborze. Funkcję Przewodniczącego pełnił początkowo radny Sylwester Górzny. Radni złożyli ślubowanie. Następnie zgłoszono na Przewodniczącego Rady Powiatu Goleniowskiego kandydaturę Jolanty Jarlaczyńskiej oraz Arkadiusza Guziaka. Większością uzyskanych głosów Przewodniczącą Rady Powiatu Goleniowskiego została Jolanta Jarlaczyńska. Wiceprzewodniczącymi Rady zostali: Paweł Gulbinowicz i Czesław Siwek. 
  Kolejnym punktem obrad był wybór Starosty Goleniowskiego. Jedynym zgłoszonym kandydatem był Tomasz Stanisławski, który uzyskał poparcie Rady i został wybrany Starostą.  Starosta Tomasz Stanisławski zaproponował na stanowisko Wicestarosty kandydaturę Tomasza Kulinicza oraz trzyosobowy Zarząd Powiatu Goleniowskiego w składzie: Krzysztof Wasiluk, Bogusław Zaborowski oraz Witold Kaleczyc. Wszystkie te propozycje Rada przegłosowała pozytywnie.
  Na sesji ustalono również składy osobowe Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Infrastruktury, Komisji Spraw Społecznych i Oświaty.