Jubileusz 40-Lecia Szkoły Muzycznej I Stopnia w Goleniowie z filią w Nowogardzie - 10.06.2018 r.

 -

  W dniu 9 czerwca 2018r. Starosta Goleniowski Tomasz Kulinicz uczestniczył w  40-leciu Szkoły Muzycznej I st. w Goleniowie z filią w Nowogardzie. W uroczystości udział wzięli: Wicestarosta Powiatu Goleniowskiego - Tomasz Stanisławski, Dyrektor Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego - Renata Chomińska, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego - Olgierd Geblewicz, Posłanka  - Magdalena Kochan, przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy szkół, przedstawiciele jednostek organizacyjnych samorządów z powiatu goleniowskiego, byli dyrektorzy i nauczyciele szkoły, absolwenci, obecni uczniowie oraz kadra nauczycielska.
  Część oficjalną gali poprowadził dyrektor Roman Rydz, który powitał wszystkich zgromadzonych gości oraz przybliżył historię i działalność szkoły od początku jej powstania do chwili obecnej. Uroczystość była doskonałą okazją do wygłaszania okolicznościowych przemówień. Z tej okazji głos zabrał Starosta Goleniowski Tomasz Kulinicz, który podziękował dyrektorowi za zaangażowanie oraz kształcenie dzieci i młodzieży z całego powiatu. Zaznaczył, że nauka w tej szkole kształtuje charakter oraz osobowość człowieka. Uroczystość była również okazją do wręczenia nagród i podziękowań, gdzie z tej okazji Starostowie Tomasz Kulinicz i Tomasz Stanisławski wręczyli na ręce dyrektora prezent w postaci zestawu mikrofonów bezprzewodowych oraz akcesoria do perkusji, zaś pedagogom szkoły okolicznościowe upominki.
 Na zakończenie po oficjalnej części w Goleniowskim Domu Kultury odbył się uroczysty koncert uczniów i absolwentów Szkoły Muzycznej.