Konferencja podsumowująca działania dwóch mobilności w ramach współpracy w projekcie pn.: „Niemiecki staż - szanse na pracę masz” - 16.05.2017 r.

 -

   Dnia 15.05.2017r. Starosta Goleniowski Tomasz Kulinicz uczestniczył w konferencji upowszechniającej działania w ramach projektu PO WER pn. „Niemiecki staż-szanse na pracę masz" w  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w  Nowogardzie z firmą ABU z Berlina. W spotkaniu tym poza starostą uczestniczyli także Członek Zarządu Powiatu Goleniowskiego Pan Andrzej Siwy,  Pani Jowita Pawlak koordynator projektu, Pan Jarosław Chudyk - dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, Pani Beata Woźnica Stanisławek - zastępca dyrektora ZSP, Pani prezes ABU Petra Winkelmann, Pan Hans-Joachim Borchert - koordynator strony niemieckiej oraz opiekunka naszych stażystów Pani Rose Carow. W roli tłumacza Pan Michał Daca - nauczyciel języka niemieckiego.

   Staże pierwszych dwóch grup  odbyły się w dniach od 08.01 do 04.02.2017 r. grupa 18 uczniów, a także w dniach od  05.03. do 01.04.2017r. Całość kosztów pokryta była z dofinansowania uzyskanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Rozmowy przebiegły w partnerskiej atmosferze, zakończone merytorycznym podsumowaniem oraz omówieniem kolejnych wspólnych działań, w jakich obie strony wezmą udział. Jesienią br. planowany jest wyjazd następnej grupy stażystów.