KURS KELNERSKI W RAMACH PROJEKTU UNIJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W GOLENIOWIE - 16.04.2018 r.

 -

  W dniach 7-11 kwietnia grupa uczniów z Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie, ucząca się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, uczestniczyła w kursie kelnerskim realizowanym w ramach projektu „Szkoły Powiatu Goleniowskiego drogą dynamicznego rozwoju zawodowego”, dofinansowanym ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 Uczestnicy pomyślnie ukończyli 30 godzinny kurs, uzyskując kwalifikacje kelnera. Młodzież utrwaliła wiadomości z zakresu obsługi kelnerskiej, nakrywania stołów z zastosowaniem metody podstawowej, rozszerzonej oraz a la carte. Były też omówione zagadnienia z metod serwowania win. Każdy uczestnik otrzymał świadectwo wraz z certyfikatem, potwierdzającym nabycie w/w umiejętności.

Informacja oraz zdjęcia ZS1 Goleniów.