NOWY PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SZPITALNEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W GOLENIOWIE - 08.11.2017 r.

 -

Rada Nadzorcza informuje, że z dniem 06 listopada br. obowiązki Prezesa Zarządu Spółki Szpitalnego Centrum Medycznego objęła Pani Jolanta Haraszczuk.

Specjalistka w dziedzinie zdrowia publicznego z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu podmiotami ochrony zdrowia publicznego. Była dyrektorem Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy, dyrektorem oddziału Zachodniopomorskiej Regionalnej Kasy Chorych w Koszalinie, dyrektorem Szpitala Miejskiego w Szczecinie i wicedyrektorem jednego z największych szpitali w Polsce im. S. Żeromskiego w Krakowie.

Ma duże doświadczenie w przeprowadzaniu restrukturyzacji i skutecznym oddłużaniu szpitali. Współpracowała z Ministerstwem Zdrowia w zakresie oceny funkcjonowania placówek opieki zdrowotnej, w tym rehabilitacji.

  •  Jest absolwentką studiów doktoranckich w zakresie ekonomii – Instytut Ekonomii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie,
  •  Ukończyła studia MBA dla kadry medycznej w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie oraz podyplomowe studia francusko-polskie Zarządzanie Systemami Przemysłowymi przy Politechnice Szczecińskiej,
  • Jest też absolwentką studiów humanistycznych, filologia polska, na Uniwersytecie Szczecińskim,

Jest mieszkanką Szczecina, a rodzinnie związana od wielu lat z Goleniowem.

Informacja SCM Goleniów.