OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI PUBLICZNEJ - 14.11.2017 r.

 -