Ostatnie Posiedzenie I Kadencji Powiatowej Rady Rynku Pracy - 17.11.2018 r.

 -

  W dniu 16 listopada 2018 roku Starosta Goleniowski Tomasz Kulinicz, jako przewodniczący rady otworzył ostatnie VII posiedzenie I Kadencji Powiatowej Rady Rynku Pracy. Tematyka posiedzenia dotyczyła przede wszystkim omówienia stanu bezrobocia w powiecie, realizacji zadań w ramach Funduszu Pracy, realizacji zadań w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz realizacji zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W związku z faktem iż było to ostatnie posiedzenie Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie Urszula Witkowska podsumowała działania zrealizowane w trakcie trwania kadencji. W dalszej części obrad głos zabrał Starosta, który podziękował Radzie za dobrą współpracę, otwartość na podejmowane inicjatywy, zrozumienie dla złożonej problematyki rynku pracy, zwłaszcza w sytuacji częstej zmiany przepisów prawnych określających zasady i warunki realizacji form wsparcia dla osób bezrobotnych. Po zakończonym wystąpieniu, gratulując owocnej współpracy, na ręce członków Rady wręczył podziękowania. Z tej okazji również Dyrektor PUP oraz członek Rady Henryk Zajko złożyli podziękowania Przewodniczącemu za współpracę i podjęte działania na rzecz poprawy rynku pracy.