Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy - 05.07.2018 r.

 -

  W dniu 28 czerwca 2018r. Starosta Goleniowski Tomasz Kulinicz, jako przewodniczący rady otworzył V Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy, które odbyło się w filii Powiatowego Urzędu Pracy w Nowogardzie. W spotkaniu udział wzięli członkowie rady, gdzie Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Urszula Witkowska omówiła poszczególne stanowiska w Urzędzie oraz historię działania Rejonowych Urzędów Pracy. Tematyka posiedzenia dotyczyła przede wszystkim omówienia działalności i funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie oraz filii w Nowogardzie, a także informacji o stanie bezrobocia w powiecie. Po dyskusji nt. bieżących spraw wspólnie przeanalizowano stan bezrobocia, gdzie Rada jednogłośnie uznała, że najwyższe bezrobocie w obecnym momencie jest w gminie Nowogard. W związku z tym Rada uznała, że należy podjąć więcej działań przyczyniających się do utworzenia nowych miejsc pracy w gminie.  Na zakończenie posiedzenia Starosta Tomasz Kulinicz podziękował wszystkim obecnym za wskazówki i wsparcie w prowadzeniu lokalnej polityki rynku pracy.