Powiat Goleniowski ogłasza przetarg na zadanie pn.: „Rozbudowa wraz z modernizacją budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 21” - 06.04.2018 r.

 -

 

Powiat Goleniowski ogłasza przetarg nieograniczony

     Na zadanie pn.: „Rozbudowa wraz z modernizacją budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 21 w ramach projektu pn.: „Rozbudowa, termomodernizacja i doposażenie budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 21 - II Postępowanie”.
   Oferty na zadanie można składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego do dnia 19 kwietnia 2018 roku do godziny 10:00, publiczne otwarcie ofert odbędzie się  19 kwietnia 2018 roku o godzinie 10:30 w pokoju nr 125.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i Ogłoszenie o zamówieniu dostępne są pod adresem: http://spow.goleniow.ibip.pl/public/?id=199451