Powiat Goleniowski ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Termomodernizacja w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie” – II postępowanie. - 09.04.2018 r.

 -

Powiat Goleniowski ogłasza przetarg nieograniczony

  Na zadanie pn.:  „Termomodernizacja w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  im. Stanisława Staszica w Nowogardzie” – II postępowanie.

Część 1: Termomodernizacja warsztatów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  w Nowogardzie.

Część 2: Wymiana stolarki okiennej w budynku sali gimnastycznej.

Oferty na zadanie można składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego do dnia 23 kwietnia 2018 roku do godziny 10:00, publiczne otwarcie ofert odbędzie się 23 kwietnia 2018 roku o godzinie 10:30 w pokoju nr 125.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i Ogłoszenie o zamówieniu dostępne są pod adresem: http://spow.goleniow.ibip.pl/public/?id=199463