POWIATOWE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI 2017 - 19.07.2017 r.

 -

   W dniu 19 lipca 2017r. Starosta Goleniowski Tomasz Kulinicz wraz z Wicestarostą Tomaszem Stanisławskim uczestniczyli w uroczystości Powiatowych Obchodów Święta Policji, które odbyły się w Nowogardzkim Domu Kultury. W wymienionej uroczystości udział wzięli także zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie ds. prewencji mł. insp. Piotr Ostrowski, przedstawiciele służb straży i inspekcji oraz włodarze gmin z terenu Powiatu Goleniowskiego.
   Z okazji Święta Policji Starosta Goleniowski Tomasz Kulinicz dziękując wszystkim policjantom  za dotychczasowy wkład w bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu oraz za sumienność, z jaką wykonują swoje codzienne obowiązki serdecznie pogratulował wszystkim awansowanym i odznaczonym oraz życzył, aby otrzymane stopnie i odznaczenia stanowiły motywację do dalszej służby i jeszcze lepszej realizacji zadań służbowych, podkreślając przy tym ich ważną rolę i zaangażowanie w codziennych obowiązkach.
   Ponadto Wicestarosta Tomasz Stanisławski, jako Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Bezpieczeństwa Powiatu Goleniowskiego wspólnie ze Starostą Tomaszem Kuliniczem wręczyli na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Goleniowie insp. Krzysztofa Targońskiego specjalistyczną kamerę do monitoringu terenów na zewnątrz tzw. fotopułapkę. Na uroczystości ze strony Policjantów nie obyło się bez ciepłych słów i podziękowań dla wszystkich samorządowców za bardzo dobrą współpracę.