„SZKOŁA Z ŻYCIEM” CERTYFIKAT DLA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W GOLENIOWIE - 05.10.2017 r.

 -

  W ubiegłym roku szkolnym uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie przeprowadzili akcję edukacyjno-informacyjną na temat idei dawstwa szpiku oraz zorganizowali Dzień Dawcy Szpiku. Za powyższe działania szkoła otrzymała Certyfikat „Szkoły z Życiem”. Dokument przyznaje Fundacja DKMS i partner projektu #Komórkomania.

Aby otrzymać  CERTYFIKAT „SZKOŁY Z ŻYCIEM”, szkoła musiała wykazać się następującymi aktywnościami:
•    zaangażować w akcję wszystkich członków szkolnej społeczności,
•    przeprowadzić akcję edukacyjno-informacyjną KOMÓRKOMANIA, korzystając z udostępnionych przez Fundację DKMS materiałów edukacyjnych, które sprzyjają rozwojowi społeczno-emocjonalnemu uczniów i kształtują ich prawidłowe postawy społeczne,
•    przeprowadzić akcję promocyjną za pomocą telefonów komórkowych,
•    zorganizować prelekcję dotyczącą dawstwa szpiku w minimum jednej innej placówce oświatowej,
•    zorganizować akcję rejestracji potencjalnych dawców szpiku i komórek macierzystych.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w przeprowadzeniu tej akcji.
Jesteśmy z Was dumni!

Informacja Zespół Szkół nr 1 w Goleniowie.