Trwa postępowanie celem wyboru jednostek do usuwania pojazdów z dróg - 04.12.2018 r.

Informacja Starosty Goleniowskiego.

Starosta Goleniowski informuje, że prowadzi postępowanie celem wyboru jednostek do usuwania pojazdów z dróg na terenie powiatu goleniowskiego oraz prowadzenia parkingów strzeżonych dla pojazdów usuniętych w trybie art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Zaproszenie do składania ofert wstępnych, formularz ofertowy oraz projekt umowy znajdują się na stronie: http://spow.goleniow.ibip.pl/public/?id=203446 w zakładce Przetargi – „Pozostałe poza ustawa PZP”