XXVII Sesja Rady Powiatu w Goleniowie - 11.05.2018 r.

 -

   W dniu 10 maja 2018 roku odbyła się XXVII Sesja Rady Powiatu w Goleniowie. Obrady rozpoczęły się od uhonorowania uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Goleniowie wraz z uczniami i  z Zespołu Szkół Specjalnych w Goleniowie, którzy zdobyli I Miejsce oraz I Nagrodę Publiczności za przedstawienie „Warto żyć i sobą być” podczas II finału Wojewódzkiego Przeglądu Form Artystycznych. Następnie przystąpiono do realizacji porządku obrad, gdzie radni kolejno podejmowali uchwały m.in. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie, przyjęcia sprawozdań z działalności Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-2025, Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Goleniowskiego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i realizacji Powiatowego programu Rozwoju pieczy Zastępczej na lata 2015-2017.
  W trakcie sesji radni przyjęli również uchwały w sprawie powierzenia Gminie Goleniów prowadzenia zadań publicznych z zakresu przebudowy dróg publicznych w miejscowości Goleniów, Krępsko oraz Czarna Łąka,  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Goleniowskiego na lata 2018-2031. Radni wysłuchali także informacji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie Pana Mariusza Lewandowskiego nt. aktualnej sytuacji w szpitalu. Głos w tej sprawie na sesji zabrali przedstawiciele kadry medycznej SCM w Goleniowie w osobach m.in. dr Dariusza Adamczyka oraz dr Ewy Knap, którzy zwrócili się z apelem o wsparcie szpitala.
  Sesja zakończyła się krótkim sprawozdaniem z działań podejmowanych przez Zarząd Powiatu oraz Komisję Rewizyjną, Komisję Budżetu i Infrastruktury oraz Komisję Spraw Społecznych i Oświaty.