Zakończono remont fragmentu drogi powiatowej w Mostach - 30.11.2018 r.

 -

W dniu 30 listopada 2018 roku dokonano odbioru technicznego zadania pn.: „Wymiana nawierzchni asfaltowej jezdni przy przedszkolu w miejscowości Mosty”.

W imieniu Powiatu Goleniowskiego podpisania protokołu końcowego dokonał Członek Zarządu Powiatu Bogusław Zaborowski.

Wykonano frezowanie nawierzchni asfaltowej, regulację wysokościową chodnika i zjazdów, wykonano nową nawierzchnię oraz pobocze ze żwiru.

Inwestycję rozpoczęto 23 października br., wykonawcą była firma PRD Nowogard SA, reprezentowana przez Kierownika Budowy Mariusz Jażdżewskiego. Nadzór inwestorski sprawowała firma Geomapa Michał Dutka. Wartość wykonanych robót wyniósł 309.762,59 zł.