Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - 11.04.2017 r.

Dotyczącego ustalenia odszkodowania za działkę numer 221/27 położonej w obr. Załom, gm. Goleniów, o nieuregulowanym stanie prawnym.

Pobierz dokument.