Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - 09.03.2017 r.

W sprawie przejęcia nieodpłatnie z mocy prawa nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Mokre.

Pobierz dokument.