VII Dzień Treningowy Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych