ogłoszenia - 13.09.2013

Zarząd Powiatu w Goleniowie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony:

Przedmiot przetargu: nieruchomość gruntowa położona w obrębie Dzieszkowo, gmina Przybiernów - Nr 161/6 o pow. 0,0955 ha

Zarząd Powiatu w Goleniowie ogłasza II przetarg ustny nieograniczony:

Przedmiot przetargu: nieruchomość gruntowa położona w obrębie Lubczyna, gmina Goleniów - Nr 63/7 o pow. 0,0726 ha

Zarząd Powiatu w Goleniowie ogłasza II przetarg ustny nieograniczony:

Przedmiot przetargu: nieruchomość gruntowa położona w obrębie Moracz, gmina Przybiernów - Nr 194 o pow. 0,0600 ha