Stanowisko ds. Ochrony Zdrowia - 13.04.2013

Ewa Chilkiewicz
tel. 91 471 02 21, pokój 4
e-mail: e.chilkiewicz@powiat-goleniowski.pl

Zadania:

 • Wydawanie decyzji w sprawie sprowadzenia zwłok ludzkich.
 • Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Współpraca z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie zabezpieczenia świadczeń medycznych.
 • Koordynowanie współpracy podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych działających na terenie Powiatu.
 • Monitorowanie działalności SPSP w Goleniowie   w zakresie dostępności i poziomuudzielanych świadczeń, prawidłowej gospodarki mieniem, gospodarki finansoweji przedstawianie wniosków Zarządowi Powiatu.
 • Inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonych na terenie Powiatu.
 • Pobudzanie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia.
 • Wydawanie decyzji o kierowaniu osób do zakładu opiekuńczo-leczniczego SPSP w Goleniowie.
 • Aktualizacja Powiatowego Planu zabezpieczenia medycznego działań ratowniczych.
 • Aktualizacja Planu Przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa.
 • Ustalanie czasu pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu.
 • Sporządzanie sprawozdań z realizacji Programów zdrowotnych gmin i Powiatu.
 • Aktualizacja i realizacja zadań związanych z zapewnieniem funkcjonowania zapasowych miejsc szpitalnych (ZMSz) zgodnie z „Planem przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia Powiatu Goleniowskiego na potrzeby obronne państwa”.
 • Współpraca z pełnomocnikiem wojewody ds. ratownictwa medycznego oraz z terenowymi organami administracji wojskowej w zakresie dotyczącym realizowanych zadań.

Stanowisko ds. Ochrony Zdrowia nadzoruje bezpośrednio Starosta.