Gmina Maszewo - 12.04.2013

 - Gmina Maszewo

Urząd Miejski w Maszewie
Pl. Wolności 2, 72-130 Maszewo
maszewo.pl
urzad@maszewo.pl
tel.: 91 4187567, 91 4187843, fax: 91 4187506

POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE

Maszewo jest gminą miejską położoną w środkowowschodniej części Województwa Zachodniopomorskiego; południowym krańcu Powiatu Goleniowskiego. Powierzchnia gminy wynosi blisko 211 km 2 i dzieli się na 24 sołectwa. Obszar gminy zamieszkuje ponad 8200 osób.

Gmina ma charakter typowo rolniczy. Średnia wielkość gospodarstwa rolnego wynosi 14,5 ha a płody rolne wykorzystywane są do produkcji przez miejscowe zakłady przetwórcze. 

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

Urozmaicony, ekologicznie czysty krajobraz, lasy będące ostoją dla wielu gatunków zwierząt i ptaków chronionych, sąsiedztwo Puszczy Goleniowskiej, czyste (II klasa czystości) i zasobne w ryby jeziora, które zajmują ogółem powierzchnię 127 ha to niewątpliwe atuty Gminy. W okresie lęgowym gnieździ się lub występuje tu kilkadziesiąt gatunków ptaków. Wśród nich na uwagę zasługują: perkozek, perkoz dwuczuby, łabędź niemy, bąk, bocian biały i czarny, gęś gęgawa, żuraw, kokoszka wodna, czajka, brzęczka. 

Gmina i miasto Maszewo urzeka zróżnicowaniem krajobrazu. Lasy, które zajmują znaczną powierzchnię gminy obfitują w runo leśne i liczne rewiry łowieckie.

Dużą zaletą jest także fakt, że nie zlokalizowano tutaj zakładów przemysłowych uciążliwych dla środowiska. Stolica gminy - Maszewo położone w jej środkowo-południowej części, jest miasteczkiem wpisanym do rejestru zabytków i chlubi się blisko 730-letnią historią (prawa miejskie od 1278 r.). Tylko nieliczne miejscowości zachowały w całości (jak ma to miejsce w Maszewie), swój historyczny układ urbanistyczny oraz architekturę.

HISTORIA I ZABYTKI

Maszewo otrzymało prawa miejskie w 1278 roku. Pierwsza wzmianka historyczna pochodzi z 1232 r., jednak pierwszy gród powstał najprawdopodobniej w X w. W XIV wieku miasto zostało otoczone murami obronnymi a czasy pruskie były okresem stagnacji, dzięki czemu zachowała się małomiasteczkowa forma zabudowy. II wojna światowa spowodowała zniszczenia szacowane na 30%. 

O wiekowej historii świadczą niemal w całości zachowane, okalające dzisiejsze centrum miasteczka XIV/XV wieczne mury obronne z Basztą Francuską, górujący nad okolicą, budowany od końca XIII do połowy XV wieku kościół parafialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej oraz kaplica pw. św. Alberta Chmielewskiego, która ufundowana została w 1490 roku przez maszewską rodziną Weiherów. W mieście warto zobaczyć Ratusz usytuowany w zabudowie śródrynkowej po północnej stronie Kościoła z fasadą zwróconą w kierunku wschodnim. Istniejący obecnie budynek wzniesiony został w latach 1821-1827, według projektu mistrza Lawerentza; park i pomnik z 1926 r. poświęcony pamięci poległych w I wojnie światowej. Na terenie gminy zachowały się interesujące obiekty architektoniczne: w Jenikowie Kościół i chaty ryglowe, w Przemoczu Kościół z cmentarzem oraz budynki szachulcowe, a w Maciejewie XIX-wieczny zespół pałacowo-parkowy i Kościół. Zabytkowe wiejskie obiekty sakralne znajdują się także w Bagnach, Budzieszowcach, Rożnowie i Sokolnikach.

www.maszewo.pl

 - Gmina Maszewo
 - Gmina Maszewo
 - Gmina Maszewo