Rada Powiatu - 13.04.2013

LISTA RADNYCH RADY POWIATU W GOLENIOWIE V KADENCJI 2014-2018

1. Baryluk-Starczewska Beata - Radna, Komisja Rewizyjna, Komisja Budżetu i Infrastruktury

2. Chodyko Teresa - Radna, Komisja Soraw Społecznych i Oświaty

3. Faryniarz Danuta - Radna, Komisja Soraw Społecznych i Oświaty

4. Fedeńczak Marcin - Wiceprzewodniczący Rady, Komisja Budżetu i Infrastruktury

5. Grodź Bogusław - Radny, Radna, Komisja Rewizyjna, Komisja Budżetu i Infrastruktury

6. Górzny Sylwester - Radny, Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych i Oświaty

7. Gulbinowicz Paweł - Radny, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Komisja Budżetu i Infrastruktury

8. Jabłoński Jerzy - Radny, Komisja Spraw Społecznych i Oświaty

9. Jarlaczyńska Jolanta - Radna, Członek Zarządu

10. Korkosz Józef - Radny, Komisja Spraw Społecznych i Oświaty

11. Kotwicka Łucja - Radna, Przewodnicząca Komisji Budżetu i Infrastruktury, Komisja Rewizyjna

12. Kulinicz Tomasz - Starosta Goleniowski, Przewodniczący Zarządu Powiatu

13. Lembas Kazimierz - Radny, Komisja Rewizyjna, Komisja Budżetu i Infrastruktury

14. Siwek Czesław - Radny, Komisja Budżetu i Infrastruktury

15. Soroczyński Leszek - Radny, Członek Zarządu

16. Stanisławski Tomasz - Wicestarosta

17. Wasiluk Krzysztof - Radny, Komisja Spraw Społecznych i Oświaty

18. Ziemba Kazimierz - Przewodniczący Rady

19. Żabicka Izabela - Wiceprzewodniczący Rady, Komisja Spraw Społecznych i Oświaty

 

Radni Rady Powiatu

Komisja Rewizyjna

 

Komisja Budżetu i Infrastruktury

 

Komisja Spraw Społecznych i Oświaty

Zdjęcia: Marlena Gębala Fotografia