Gmina Nowogard - 12.04.2013

 - Gmina Nowogard

Urząd Miejski w Nowogardzie
Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard
nowogard.pl
sekretariat@nowogard.pl
Telefon: 91 392 62 00, Faks: 91 392 62 06

POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE

Nowogard jest gmina miejską położona we wschodniej części powiatu. Gmina zajmuje obszar 338,7 km² i liczy ponad 25 tys. mieszkańców. Administracyjnie dzieli się na 33 sołectwa i miasto Nowogard. Przez teren gminy przepływa rzeka Sąpólna. Teren jest w większości równinny, lekko pofałdowany, miejscami pokryty niewielkim pagórkami. Lasy zajmują ponad 255 km 2 powierzchni, a największym kompleksem leśnym jest część Puszczy Goleniowskiej w zachodniej części gminy. Miasto Nowogard leży 60 km od Szczecina i 55 km od wybrzeża Bałtyku przy ważnej trasie komunikacyjnej Szczecin-Koszalin-Gdańsk (droga krajowa nr 6).

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

Największą atrakcją turystyczną Nowogardu jest sięgające centrum miasta Jezioro Nowogardzkie o powierzchni 112 ha, przy którym znajduje się ośrodek wypoczynkowy z centrum nurkowania oraz strzeżona plaża miejska wyposażona m. in. w zjeżdżalnię wodną o długości 70 m. W zachodniej części miasta znajduje się Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Sarni Las”, w którym ochronie podlega drzewostan oraz zwierzyna. Na terenie miasta znajduje się użytek ekologiczny „Szuwary Nowogardzkie” obejmujący jezioro Grodzkie z przyległymi terenami, które są miejscem rozmnażania się, żerowania i odpoczynku licznych gatunków ptaków, w tym chronionych (bąk, gągoł, wąsatka). Miasto posiada dobrze rozbudowana bazę hotelowo-gastronomiczną stanowiącą dobrą bazą wypadową nad morze, do Szczecina czy Berlina, zapewniając jednocześnie wypoczynek nad jeziorem.

Najbardziej prestiżową imprezą miasta i Nowogardzkiego Domu Kultury jest Międzynarodowy Festiwal Filmów Ekologicznych „Ekofilm”, który co dwa lata gromadzi twórców, krytyków filmowych, działaczy ekologicznych oraz sympatyków ruchów ekologicznych z całej Polski i świata. Dom Kultury jest również organizatorem i gospodarzem innej międzynarodowej imprezy kulturalnej, która odbywa się cyklicznie od 1997 roku – Festiwalu Filmu-Muzyki-Malarstwa „Lato z Muzami”. Nowogard jest także organizatorem Zawodów Motocrossowych. 

HISTORIA I ZABYTKI

Początek miastu Nowogard dał średniowieczny gród zlokalizowany na półwyspie nieistniejącego już Jeziora Grodzkiego. Prawa miejskie Nowogard uzyskał 30 kwietnia 1309 r. W XII w. gród był własnością biskupów kamieńskich. Po wojnie 30-letniej i licznych pożarach w XVII w. miasto podupadło. W 1684 r. znalazło się pod władaniem elektorów brandenburskich, a później królów pruskich. Podczas walk w marcu 1945 r. zniszczenia osiągnęły 60%. Do 1975 r. Nowogard był siedzibą powiatu. Do najważniejszych zabytków Nowogardu należą: fragmenty gotyckiego kościoła z 1334 r. z romańskimi chrzcielnicami i pięknym, barokowym ołtarzem z XVII w. (fragmenty kościoła, wieża oraz część bezcennego wyposażenia spłonęło 3 grudnia 2005r.), fragmenty murów miejskich z XIV w. oraz rosnące w centrum miasta, dwa największe na Pomorzu, liczące około 700 lat cisy. Na terenie gminy do obiektów zabytkowych i przyrodniczych zalicza się m. in.: średniowieczne kościoły gotyckie z XV w. z drewnianymi wieżami (Długołęka i Wyszomierz), dąb w Błotnie o obwodzie pnia 660 cm, zespół pałacowo-parkowy w Kulicach (siedziba rodowa Bismarcka). Obecnie ma tam siedzibę Akademia Europejska Kulice/Külz, która jest miejscem polsko-niemieckich spotkań oraz centrum konferencyjnym.

 

 

www.kulice.pl 
www.nowogard.pl

 

 

 - Gmina Nowogard
 - Gmina Nowogard
 - Gmina Nowogard