Gmina Stepnica - 12.04.2013

 - Gmina Stepnica

Urząd Miasta i Gminy w Stepnicy
ul. T. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica
www.stepnica.pl
sekretariat@stepnica.pl
tel. 91 418 85 21, fax 91 418 85 80

POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE

Gmina Stepnica położona jest w zachodnio-północnej części Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w skład obszaru funkcjonalnego przylegającego bezpośrednio do Zalewu Szczecińskiego i Roztoki Odrzańskiej. Ogólna powierzchnia gminy wynosi 294 km2 , w tym: 39,8% to wody, 32% lasy i 30,2% grunty rolne, tereny podmokłe i torfowiska. Ogólna liczba ludności 4843 mieszkańców. Gmina leży w zasięgu oddziaływania Szczecina i wybrzeża, z którym posiada połączenie poprzez system dróg krajowych i wojewódzkich oraz drogę wodną. Stepnica niewątpliwie wyróżnia się spośród wszystkich miejscowości wschodniego brzegu Zalewu Szczecińskiego. Położona jest obok międzynarodowej trasy A-3, na mało ruchliwej trasie do Wolina, ok. 30 km od portu lotniczego w Goleniowie, między portami Szczecin i Świnoujście. To tutaj Dolina Dolnej Odry rozszerza się tworząc Roztokę Odrzańską, a dodatkowo wciska się w ląd malowniczą zatoką. Akwen ten dzieli się na Zatokę Stepnicką i Zatokę Wódzką, pomiędzy którymi pozostał skrawek lądu – Wyspa Adamowa (Łyska). Od wschodu z Roztoką Odrzańską stykają się lasy Puszczy Goleniowskiej. Okolice Stepnicy są krainą bardzo urozmaiconą przyrodniczo. 

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

Na terenie gminy istnieją doskonałe warunki dla żeglarzy, myśliwych, amatorów zbierania grzybów i jagód. Liczne szlaki prowadzące przez lasy i łąki doskonale nadają się na wycieczki piesze, rowerowe i konne. W granicach gminy Stepnica znajduje się jeden z najcenniejszych fragmentów Ujścia Odry, obejmujący część Zalewu Szczecińskiego z Roztoką Odrzańską, Cichymi Wodami i Zatoką Skoszewską. Gmina kusi turystów czystą wodą, piaszczystymi plażami, dziką przyrodą Puszczy Goleniowskiej i niezwykłą gościnnością mieszkańców. Dla turystów odwiedzających gminę wyjątkową atrakcję stanowi Zalew Szczeciński. To za jego sprawą Stepnica może zaoferować wiele atrakcji żeglarzom (przystań dla jachtów) oraz wędkarzom (obfitość ryb w Zalewie). W rejonie Czarnocina płytkie wody Zalewu oraz zawsze korzystne wiatry stwarzają najlepsze i najbezpieczniejsze warunki w Polsce do uprawiania windsurfingu – działa tam Szkoła Aktywnego Wypoczynku „Frajda”. Atrakcją jest także port rybacki, w którym turyści mogą kupić świeże ryby. 

W Stepnicy działa klub żeglarski i motorowodny. Na terenie całej gminy jest doskonale rozwinięta baza hotelowo-gastronomiczna, nie brakuje także kawiarni, drink-barów i dyskotek. W gminie istnieje jeszcze wiele terenów przeznaczonych pod zabudowę rekreacyjno-hotelową, pól namiotowych oraz marin i małych przystani sportowo-żeglarskich.

HISTORIA I ZABYTKI

Niezwykle dogodne warunki przyrodniczo-geograficzne wykorzystywali dawno temu pierwsi osadnicy, zakładając tu osadę rybacką. Nazwa osady Stepnica po raz pierwszy wymieniana została w 1269 r. i mogła oznaczać błotniste rzeki lub zarośnięte sitowiem jeziora. Wieś została zniszczona podczas pożaru w 1739 r. W czasie II wojny światowej walczyła tu I Armia Wojska Polskiego. Najcenniejszym zabytkiem gminy jest piękny kościół klasycystyczny z 1741 r. w Stepnicy. Warto zwrócić także uwagę na zabytkowe budynki z przełomu XIX i XX w. Osiem kilometrów od siedziby gminy leży Widzeńsko, którego główną atrakcją jest zabytkowa leśniczówka z XVIII w. W Czarnocinie i Kopicach znajdują się rezerwaty przyrody: „Czarnocin” i „Białodrzew Kopicki”.

www.stepnica.pl

 - Gmina Stepnica
 - Gmina Stepnica
 - Gmina Stepnica