Gmina Osina - 12.04.2013

 - Gmina Osina

Urząd Gminy Osina
72-221 Osina 62
www.osina.pl
ug@osina.pl
fax. 91 39 10 390

POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE

Gmina Osina jest jedną z najmniejszych gmin w województwie zachodniopomorskim. Na 101,92 km2 mieszka 2952 osoby, co daje wskaźnik zaludnienia średnio 29 osób na 1 km2.

W skład gminy wchodzi 10 sołectw : Bodzęcin, Kikorze, Kościuszki, Krzywice, Osina, Przypólsko, Redło, Redostowo, Węgorza i Węgorzyce. 

Obszar gminy leży na równinie zwanej Równiną Nowogardzką. Charakteryzuje się ona występowaniem falistej powierzchni glin zwałowych oraz osadów lodowcowych. Najwyższy  punkt znajduje się koło miejscowości Węgorzyce i wynosi 77 m npm. Przez teren gminy przepływają 4 rzeki : Gowienica, Stepnica, Pilesza i Leśnica.Największym i praktycznie jedynym jeziorem na terenie gminy jest jezioro Kościuszki o powierzchni nieco ponad 48 ha (długość około 1300 m, szerokość 700-800 m) i maksymalnej głębokości 5,6 m. 

Gmina Osina jest gminą rolniczą z powierzchnią użytków rolnych ok. 58% (w większości gleby IV i V klasy bonitacji). Lasy, obfitujące w grzyby i jagody, gdzie można spotkać dziką zwierzynę - sarny, dziki, lisy, jelenie, stanowią około 34 % powierzchni gminy. 

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

Gmina Osina to czyste środowisko, bardzo malownicze i atrakcyjne, typowo polskie krajobrazy z cenną florą i fauną. Przemierzając gminę można spotkać wiele gatunków ptaków zagrożonych wyginięciem, między innymi orła białego, żurawia (co roku liczniejsze stado), derkacza, bociana białego,  bociana czarnego, zimorodka i orlika krzykliwego. W zabytkowych parkach podworskich w miejscowościach Osina, Kikorze, Bodzęcin i Węgorzyce występują piękne okazy drzew (dęby, buki, kasztanowce). Doliny rzek Stepnica i Piesza, tereny objęte ochroną w ramach programu Natura 2000, torfowiska w okolicach Krzywic – „Krzywicki Mszar” i „Wrzosiec”, , obfitujące w ryby, rozlewisko wody na skraju Węgorzyc (raj dla wędkarzy), cenne zadrzewienia śródpolne z małymi oczkami wodnymi swym urokiem przyciągają uwagę o każdej porze roku.

HISTORIA I ZABYTKI

Osinę, główną miejscowość gminy i siedzibę władz , zamieszkuje około 950 mieszkańców. Wieś założona została przez kolonistów z Saksonii w XIII wieku (pierwsza wzmianka pisana o osadzie pochodzi z 1331 roku). Jej niemiecka nazwa (Schőnhagen) oznacza osadę położoną w pięknej okolicy (schőn – piękny, Hagen – teren ogrodzony). Polską nazwę ustalił w roku 1934 ksiądz Kozierowski od pobliskiego wzgórza Espen Berg (niem. Espe – osika, osina). W pobliżu torów kolejowych wznosi się pagórek zwany PAGÓRKIEM JANA, który prawdopodobnie jest prasłowiańskim kurhanem z okresu grobów skrzynkowych. Płaskie wzgórze morenowe zwane GRONDEM, na którym stoi dzisiejszy kościół, było wczesnośredniowiecznym grodziskiem słowiańskim oraz miejscem pogańskiego kultu. Na przestrzeni wieków Osina przeżywała wzloty i upadki, zmieniali się właściciele oraz znaczenie miejscowości. Od 1975 r. jest siedziba władz gminnych.

Zachęcamy również do obejrzenia położonych w naszej gminie zabytkowych kościołów. Kościoły, w których znajdzie ukojenie turystyczna dusza i zaspokoi swoją ciekawość turystyczne oko. Znajdują się one w Osinie (z XIV, odbudowany po zniszczeniach wojennych na początku l. 80-tych XX w.), Węgorzach (z przełomu XV/XVI w., dzwonnica ryglowa z XVIII w.), Bodzęcinie (z XIV/XV w.), Redostowie (ryglowy z XVII/XVIII w. wieża drewniana z XVIII/XIX w.), Kościuszkach (z 1844 r.) Krzywicach (z 1822 r.), Węgorzycach (ruiny z 1604 r.) Kikorzach (Kościół współczesny wzniesiony na starej parceli kościelnej z XV w.).

www.osina.pl

 - Gmina Osina
 - Gmina Osina