Zespół Szkół nr 1 w Goleniowie - 12.04.2013

 - Zespół Szkół nr 1 w Goleniowie

ul Maszewska 6, 72-100 Goleniów
tel. (91) 418 28 21
e-mail: zsztech@op.pl
Dyrektor: Małgorzata Wojtysiak

www.zs1goleniow.edu.pl

W skład Zespołu Szkół nr 1 wchodzą:

Technikum Nr 1 – kształcące w zawodach:
technik ekonomista,
technik handlowiec,
technik masażysta,
technik informatyk,
technik hotelarstwa,
technik żywienia i usług gastronomicznych.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa – klasy wielozawodowe.

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego.

Szkoła Policealna.

Zajęcia lekcyjne odbywają się w budynkach przy ul. Maszewskiej 6 oraz przy ul. Niepodległości 1 w Goleniowie.

Większość klas liceum jest objęta patronatem uczelni i szkół wyższych. W ramach umów patronackich uczniowie uczestniczą w cyklicznie odbywających się wykładach popularno-naukowych prowadzonych przez pracowników naukowych, a także w zajęciach, które odbywają się w pracowniach doświadczalnych i laboratoriach. Rozwój uczniów to priorytet szkoły.

Szkoła wspiera uczniów utalentowanych w różnych dziedzinach wiedzy i sportu. Od wielu lat liceum posiada certyfikaty: „Bezpieczna szkoła” i „Szkoła bez przemocy” realizując działania obu programów społecznych oraz organizując szereg akcji profilaktycznych i działań wolontariatu.
Zespół Szkół nr 1 oferuje młodzieży bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, przygotowujących ją do matury oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Lokalizacja szkoły, bardzo dobra baza lokalowa, możliwość prowadzenia zajęć na hali widowiskowo - sportowej oraz na basenie pływackim ma znaczący wpływ na spektakularne osiągnięcia uczniów w wielu dyscyplinach sportowych. Uczniowie osiągają liczne sukcesy w lekkiej atletyce, pływaniu, piłce siatkowej, koszykowej oraz w piłce nożnej godnie reprezentując szkołę na szczeblu rejonowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Ponadto młodzież realizuje działania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PO KL, Programu „Uczenie się przez całe życie” – Leonardo da Vinci.

Systematyczny udział w oferowanych młodzieży zajęciach i wyjazdach na staże zagraniczne daje jej duże możliwości rozwoju, a także pozwala na osiągnięcie wyznaczonych celów i samorealizację.

Na terenie szkoły uczniowie oraz ich rodzice mogą również korzystać z porad pedagoga szkolnego, psychologa i doradcy zawodowego.

Od 2001 roku Szkoła współpracuje z Kaufmannische Schule w Greifswaldzie. W ramach współpracy uczniowie mają możliwość uzyskać Certyfikat Maschinelle Texterstellung (Maszynowe tworzenie tekstu), honorowany przez pracodawców z Niemiec.

Wszystkie działania nauczycieli, uczniów oraz sukcesy młodzieży, zarówno te naukowe, jak i sportowe sprawiają, że praca dydaktyczna i trenerska daje powody do satysfakcji, a także jest wyznacznikiem jakości pracy szkoły.
 

 - Zespół Szkół nr 1 w Goleniowie
 - Zespół Szkół nr 1 w Goleniowie