Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Powiatu Goleniowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 - 06.10.2016

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Powiatu Goleniowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

Ogłoszenie pobierz

Formularz konsultacji pobierz

Projekt uchwały pobierz

Projekt Programu współpracy Powiatu Goleniowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 pobierz