Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Powiatu Goleniowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 - 06.10.2016

Przejdź do konsultacji.