„AKTYWNA TABLICA” DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ DZIAŁAJĄCEJ W OBRĘBIE ZESPOŁU SZKÓŁ W GOLENIOWIE - 03.01.2018 r.

 -

   Szkoła Podstawowa działająca w obrębie Zespołu Szkół w Goleniowie uzyskała dofinansowanie w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 –„Aktywna tablica”. Szkoła wzbogaciła się o trzy tablice multimedialne, dwa projektory, dwa zestawy głośników komputerowych oraz mobilną kolumnę głośnikową. Dzięki zakupionym pomocom możliwe będzie lepsze i pełniejsze wykorzystywanie TIK w szkole, zwiększy się zaangażowanie uczniów i nauczycieli w proces dydaktyczny, umożliwi pełniejsze wykorzystywanie pomocy dostępnych online oraz szerokiego zakresu programów multimedialnych. Wykorzystywanie TIK w szkole pozwala na wykształcenie odpowiedzialnego obywatela na miarę czasów, w pełni przygotowanego do funkcjonowania w cyfryzacyjnym społeczeństwie, potrafiącego obsługiwać podstawowe systemy TIK a co za tym idzie lepiej przystosować się do otaczającego, zmieniającego się świata. Ponadto uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną oraz z dodatkowymi niepełnosprawnościami, m.in. ruchowymi dzięki zastosowaniu TIK mogą aktywniej i pełniej uczestniczyć w życiu społecznym i dogłębniej i łatwiej korzystać z edukacji. Mogą angażować się w projekty e-twinningowe i nawiązywać relacje miedzy rówieśnicze z dziećmi i młodzieżą innych narodowości. Wprowadzając nowe możliwości technologiczne, dostępne dla uczniów, zapobiegamy wykluczeniu społecznemu dzieci pochodzących z rodzin ubogich, zwiększamy ich kompetencje społeczne, umiejętność korzystania z różnych programów i tworzenia prezentacji oraz posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.

Informacja oraz zdjęcia ZSS Goleniów.