KURS BARISTY W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA NR 1 W NOWOGARDZIE ORAZ W GOLENIOWIE - 14.03.2018 r.

 -

    W dwóch placówkach powiatu goleniowskiego, w terminie 09.02-03.03. 2018r., podczas weekendów, realizowany był Kurs Baristy dla uczennic i uczniów Branżowych Szkół I Stopnia nr 1 w Goleniowie i w Nowogardzie, kierunku: Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. Kurs organizowany był w ramach projektu pt. „Szkoły Powiatu Goleniowskiego drogą dynamicznego rozwoju zawodowego” realizowanego przez Powiat Goleniowski, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Trzynastu uczestników (10 K i 3M) szkoły w Nowogardzie oraz 9 uczestników (6M i 3K) szkoły w Goleniowie odbyło po 30 godzin kursu w ramach, którego nabyło wiedzę na temat uprawy, zbiorów, gatunków i obróbki ziaren kawy. Podczas praktycznej części kursu uczestnicy nabyli umiejętności różnorodnych sposobów zaparzania kawy, przygotowania napojów kawowych oraz serwowania ich gościom hotelowym. Uczniowie nabyli też umiejętności obsługi wielu, różnorakich urządzeń do parzenia kawy. Kurs zakończył się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Wszyscy uczestnicy z powodzeniem zdali powyższy egzamin, otrzymując zaświadczenia ukończenia kursu i certyfikat nabycia umiejętności do samodzielnej pracy w kawiarni.