NARADA ROCZNA Z DYREKTORAMI SZKÓŁ I PLACÓWEK PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT GOLENIOWSKI - 05.07.2017 r.

 -

   W dniu 3 lipca 2017r. Starosta Goleniowski Tomasz Kulinicz spotkał się z dyrektorami szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Goleniowski. Spotkanie odbyło się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowogardzie. Na spotkaniu omówiono sprawy dotyczące pozyskiwania środków unijnych, remontów zaplanowanych do wykonania w okresie wakacyjnym, inwestycji Powiatu w jednostkach oświatowych, rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 oraz aneksów do arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2017/2018.
   Na zakończenie spotkania Starosta Tomasz Kulinicz podsumował dotychczasowe działania z bieżącego roku szkolnego, efekty pracy nauczycieli, a także podziękował wszystkim obecnym za dotychczasową współpracę.