RUSZA KOLEJNA EDYCJA PILOTAŻOWEGO PROGRAMU ,,AKTYWNY SAMORZĄD” NA 2018 ROK - 09.03.2018 r.

 -

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie informuję, iż rusza kolejna edycja pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd” na 2018 rok, którego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. W 2018 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które są  zatrudnione oraz które w 2017 roku lub 2018 roku zostały poszkodowane w wyniku działań żywiołu lub innych zdarzeń losowych.  Więcej informacji w załączniku.

ZAŁĄCZNIK