Sukces uczennicy Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie - 18.05.2017 r.

 -

Marta Tapper pierwsza w kraju w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego Sprachdoktor.

    Dnia 29 marca odbył się Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego Sprachdoktor. Wzięło w nim udział ponad 6 tys. uczestników, wśród których wyłoniono 169 laureatów. Liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych wyniosła 1846. W konkursie wzięło udział 29 uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie. Konkurs ten powstał z myślą o uczniach szkół podstawowych (klasy 4, 5 i 6), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski. Uczniowie klas I, II, III i IV szkół ponadgimnazjalnych otrzymali zamknięty test gramatyczno- leksykalny, w którym każda z odpowiedzi A, B, C, D może być prawdziwa lub fałszywa. 6 uczniów z Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie zajęło wysokie miejsca na etapie krajowym i wojewódzkim.

    Na szczególne wyróżnienie zasługuje uczennica klasy III LC Marta Tapper, która osiągnęła najwyższy wynik w kraju, zdobywając 99, 11% punktów. Pozostali uczniowie  to: Bartłomiej Wypychowski (2LA) 14 miejsce w województwie, Alan Bartusiak (ITHM) 15 miejsce w województwie i wyróżnienie za najlepszy wynik w klasach pierwszych, Ewa Jabłońska (2LC) 15 miejsce w województwie, Aleksandra Czerniejewska (IIILC) 19 miejsce w województwie oraz Dominika Lubowicka (IIILC) 22 miejsce w województwie.

Informację oraz zdjęcia otrzymaliśmy z Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie.