Szkoła bez przemocy - 31.01.2019 r.

 -

23 stycznia w naszej szkole odbyła się kolejna prelekcja dotycząca bezpieczeństwa oraz edukacji związanej z bezpieczeństwem dzieci. Tematem spotkania, były niepożądane skutki zachowań agresywnych.

W ramach edukacji w tym kierunku zaprosiliśmy policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie, którzy spotkali się z uczniami klas. Policjanci rozmawiali z dziećmi o przemocy : czym jest, jakie są jej rodzaje, jak na nią reagować, do kogo się zgłościć o pomoc a także jakie są skutki karne dla osób stosujących przemoc wobec innych. W tle pogadanki dzieci miały możliwość obserwować adekwatną do tematu prezentację, obrazowo przedstawiającą problem przemocy.

W tym dniu także uczniowie klas starszych przygotowali happening – szkoła bez przemocy. Na transparentach można było zobaczyć hasła potępiające zachowania agresywne. Spotkanie uświetnił pokaz, przyniesionych przez naszych gości, podstawowych akcesoriów policjanta. Dzieci mogły obejrzeć kajdanki oraz pałkę policyjną. Wierzymy, że dzięki takim spotkaniom i naszej świadomości nasza szkoła będzie SZKOŁĄ BEZ PRZEMOCY.

Informację oraz zdjęcia otrzymaliśmy z Zespołu Szkół w Goleniowie.