UMOWA NA DOKUMENTACJĘ BUDOWY CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO W KULICACH PODPISANA! - 07.03.2018 r.

 -

   W dniu 05 marca 2018 roku Starosta Goleniowski Tomasz Kulinicz podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogim powiatowej nr 4305Z w miejscowości Kulice". Wykonawca dokumentacji w II postępowaniu jest firma PRODROM Adam Bukowiecki Grzepnica. Podczas spotkania z wykonawcą Starosta Tomasz Kulinicz działając w imieniu mieszkańców Kulic apelował do projektanta o jak najszybsze wykonanie dokumentacji, co może pozwolić aby rozpocząć budowę choć części ciągu pieszo-rowerowego jeszcze w roku 2018. 

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje:
- zaprojektowanie ścieżki pieszo-rowerowej wraz z kosztorysem,
- zaprojektowanie zjazdów indywidualnych i publicznych,
- zaprojektowanie kolektora kanalizacji deszczowej,
- likwidacja kolizji z uzbrojeniem podziemnym i infrastrukturą nadziemną
( naniesień ) np.: słupów energetycznych, ogrodzeń itd.,
- zaprojektowanie stałej organizacji ruchu,
- opracowanie mapy do celów projektowych,
- pozyskanie kompletnego wniosku na zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę lub wniosku o wydanie decyzji ZRID,
- uzyskanie prawomocnego tytułu pozwolenia na budowę na rozpoczęcie robót budowlanych.

  Wartość umowy wynosi 88.806 zł. brutto a ostateczny termin zakończenia realizacji umowy to 15 października 2018 r. O stanie realizacji zadania będziemy Państwa na bieżąco informować.