Wynik konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I Stopnia w Goleniowie - 18.05.2017 r.

 -

      Zarząd Powiatu w Goleniowie informuje, że w dniu 16 maja 2017 r. odbył się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I Stopnia w Goleniowie.
     Zarząd Powiatu w Goleniowie na posiedzeniu w dniu 17 maja 2017 r. nie stwierdził  nieprawidłowości o których mowa w § 11 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2013 r.,poz. 832), stąd konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I Stopnia w Goleniowie uważa się za rozstrzygnięty.

W związku z powyższym kandydatem na ww. stanowisko wyłonionym przez Komisję Konkursową został Pan Roman Rydz.