XXIX Sesja Rady Powiatu w Goleniowie - 10.07.2018 r.

 -

  W dniu 10 lipca 2018r. odbyła się XXIX Sesja Rady Powiatu w Goleniowie. Na posiedzeniu radni przyjęli Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Starosty Goleniowskiego, Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych, Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Goleniowskiego za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2018 rok i zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2018r. oraz Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Goleniowskiego na lata 2018-2031.