Zarząd Powiatu w Goleniowie ogłasza III przetarg ustny nieograniczony - 16.03.2017 r.

 -

Przedmiot przetargu: nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Powiatu Goleniowskiego, położonego w obrębie Lubczyna, gmina Goleniów.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym przy ulicy Dworcowej 1 (II piętro, pok. 125). Szczegóły na zdjęciach.