ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W GOLENIOWIE "SZKOŁĄ PRZYJAZNĄ OSOBOM NIEWIDOMYM" - 14.11.2017 r.

 -

Certyfikat „Szkoła Przyjazna Osobom Niewidomym” przyznawany jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille`a w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenie Visus Supremus, szkołom i placówkom edukacyjnym, które w ramach akcji „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!” podjęły w swoim środowisku działania w zakresie upowszechniania informacji dotyczących funkcjonowania osób z dysfunkcją wzroku. Warunkiem uzyskania certyfikatu było wzięcie udziału w działaniach organizowanych w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Białej Laski w sposób wskazany przez organizatora oraz sporządzenie i nadesłanie sprawozdania z podjętych działań na rzecz kształtowania postaw opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób z dysfunkcją wzroku.

Informacja oraz zdjęcia Zespół Szkół nr 1 w Goleniowie.