Zawiadomienie o konsultacjach społecznych w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli Razem Bezpieczniej na lata 2018-2020”. - 11.12.2017

Starosta Goleniowski zawiadamia o konsultacjach społecznych w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli Razem Bezpieczniej na lata 2018-2020”. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje sześć gmin z terenu powiatu goleniowskiego.

Konsultacje mają charakter otwarty i będą przeprowadzane za pomocą formularza do przeprowadzania konsultacji społecznych, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej powiatu goleniowskiego oraz  spow.goleniow.ibip.pl w zakładce Konsultacje w terminie od 18 grudnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Zainteresowani będą mogli zapoznać się z projektem dokumentu również w siedzibie Starostwa Powiatowego w Goleniowie przy ul. Dworcowej 1 w Biurze Obsługi Interesanta.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest pracownik Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Ewa Chilkiewicz.